Varför lova barnen mänskliga rättigheter?

Läser detta på regering.se :
Sverige ställer sig bakom två viktiga deklarationer under FN:s klimatmöte
Publicerad 13 december 2019
Under FN:s klimatmöte COP 25 blev Sverige ett av första länderna att ställa sig bakom en deklaration som uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter kopplade till klimatförändringarna. Deklarationen framhåller att barn och ungdomar är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och att deras röster tydligare måste inkluderas i internationella beslutsprocesser.